1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc và chăm sóc khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ công ty TNHH Vận Chuyển 24h Sài Gòn gửi hướng dẫn sữ dụng và chăm sóc khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Một năm kể từ khi khách hàng không liên lạc.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

vanchuyen24h.vn lưu trữ thông tin khách hàng thông qua việc khách hàng email đặt hàng, không yêu cầu khách hàng phải để lại thông tin nếu chưa được sự đồng ý.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và điều chỉnh

Mọi yêu cầu chỉnh sửa quý khách vui lòng gửi  mail về info.vanchuyen24h.vn@gmail.com để yêu cầu chỉnh sữa thông tin dữ liệu cá nhân.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

Mọi thông tin khách hàng sẽ không được tiết lộ ra bên ngoài, và chỉ sữ dụng để chăm sóc khách hàng.